ROLAND SVENSSON OC H HAVET

ROLAND SVENSSON OCH HAVET

Crafoord Auktioner i Stockholm presenterar en sommarauktion med över 100 grafiska- och originalverk av skärgårdsskildraren Roland Svensson. Målaren, grafikern, tecknaren, kulturhistorikern, geografen och författaren Roland Svensson (1919-2003) har berikat vår syn på skärgården och ingen har på samma sätt som honom lyckats skildra hela skärgårdsmiljön med båtar, djurliv och människor. I auktionen ingår även en avdelning med ett 60-tal nautiska föremål, innefattande unika galjonsfigurer från 1700-talet, en stor samling namnbrädor, skeppskommod märkt med Svenska Amerika Liniens flagga, segelduk bemålad av Gösta Werner, fransk mässingstubkikare från 1800-talet, diverse fartygsmodeller samt ett intressant Titanic-kort.

Om Roland Svensson
Stockholmaren och storstadssonen Roland Svensson sökte sig tidigt ut mot skärgården, som han försökte uppleva och tolka ur skärgårdsfolkets perspektiv. Han såg det som sitt kall, att i ord och bild dokumentera havslandet, innan det skulle försvinna. Som landskapsmålare var Karl Nordström hans mästare, Axel Sjöberg föredöme i sin naturtolkning och Bruno Liljefors som skärgårdsskildrare.

Under studietiden vid Konstakademien på 1930-talet växte Roland Svenssons intresse för grafik. Vid skolan för Grafisk Konst, som leddes av konstnärerna Emil Johansson-Thor och Harald Sallberg, var det Sallberg som 1936 fick honom att välja litografin bland de grafiska teknikerna. Roland Svensson upptäcktsfärder till Möja, Sandhamn och skärgårdarna Nassa, Kallskär och Gillöga samt Nord- och Sydatlanten inspirerade till åtskilliga verk.

När han i samband med Stockholms universitets 100-årsjubileum 1978 fick utmärkelsen filosofie hedersdoktor löd motiveringen ”Konstnären Roland Svensson har skapat sig en erkänd ställning som målare, främst med motiv från Stockholms skärgård, men sedan även med verksamhetsfält utsträckt till andra kuster och oceaner. Vid sidan av sin sedan länge erkända ställning som konstnär har Svensson alltmer kommit att även i skrift skildra olika marina miljöer på ett framstående sätt. I hans produktion märks flera på mångåriga forskningar grundade skildringar från Stockholms skärgård men även från ett flertal ö-samhällen, där människors livsvillkor till övervägande delen domineras av den marina miljön. tex Tristan da Cunha”.

Auktionen avslutas 14 augusti
Visning på Crafoord Auktioner i Stockholm, Galoppvägen 3, Täby,
måndag-fredag kl. 13-17.