Roberto Matta

Roberto Matta och surrealismen

Roberto Matta (Roberto Sebastian Antonio Matta Echaurren) var en arkitekt, bildkonstnär, filosof och poet. Född i Santiago, Chile, 1911 och död vid 91 års ålder i Citavecchia, Italien.

Matta hade en framträdande plats bland det surrealistiska och abstrakt expressionistiska måleriet under 1900-talet. Matta är känd för sina drömlika återgivningar av rymden, en bildvärld som speglar både en hoppfull framtidstro som en vision av undergång. Han var en mångsidig konstnär och utöver ett måleri och grafik med en stark färgkänsla använde han sig av andra tekniker såsom fotografi, glas, keramik, skulptur och videoinstallationer.

Efter examen 1931 lämnade Matta Chile för Europa och i Paris fick han tjänst som ritare i arkitekten Le Corbusiers ateljé. Hans möte och kontakt med den surrealistiska rörelsen fick dock Matta att överge arkitektyrket och helt ägna sig åt konsten. Han började tidigt att umgås med bland andra André Breton, Salvador Dali, Max Ernst och Arshile Gorky. Efter andra världskrigets utbrott flyttade Matta till USA, där han levde i exil mellan 1939-1948. Han spelade vid denna tid en viktig roll i samarbetet mellan konstnärer i USA och Europa. Matta kom här i kontakt med konstnären Robert Motherwell och höll i New York föreläsningar, som blev av betydelse för både Pollocks och Rothkos konstnärskap.

Efter kriget bosatte sig Matta åter i Europa och bröt med surrealistgruppen. Han var en stor anhängare av Salvador Allende, som 1973 störtades av Augosto Pinochet. Mattas konst blev nu mer politisk och han ville med den ”befria människan från förtryck”. Matta kom att nå stora framgångar som konstnär och hans verk finns idag representerade på de stora museerna runt om i världen. Han var även ett välbekant ansikte för den svenska konstpubliken. Den första samlingsutställning i Sverige var i Malmö på konstnären CO Hulténs Galerie Colibri 1956, vilket gav startskottet till många samarbeten med svenska bildkonstnärer och poeter. 1959 arrangerade Moderna Museet i Stockholm Roberto Mattas första museiutställning i Europa.

Crafoord Auktioner i Stockholm har nu det stora nöjet att presentera 44 akvatintetsningar av denna internationellt erkända konstnär.

Crafoord Auktioner i Stockholm
Auktionen avslutas 19 juni