Andreaskyrkan Vaxholm

Andreaskyrkan, Vaxholm

Andreaskyrkans församling i Vaxholm är ansluten till Equmeniakyrkan (tidigare Svenska Missionsförbundet). Församlingen grundandes 1866. Under åren har församlingen ägt och förvaltat tre kyrkor i Vaxholm. Den första kyrkan låg på Kapellgatan och invigdes 1867. Den andra kyrkan var en stor träkatedral på Torggatan som invigdes 1886. Denna unika byggnad rymde ca 2 000 åhörare som kom från hela skärgården för att lyssna till predikanten Carl Andersson. Idag finns en gata i Vaxholm, uppkallad efter honom. Predikant Andersson var även en engagerad insamlare och lyckades få ekonomiska medel från många församlingar runt om i landet. Det stora missionshuset kostade ca 40 000 kr.

Efterhand tillkom nya församlingar med egna missionshus lite varstans i skärgården och Roslagen. Antalet gudstjänstbesökare i Vaxholmskatedralen tunnades ut. På 50-talet blev det betungande för församlingen att underhålla en så stor lokal och man beslöt att bygga en ny kyrka. Den gamla ärofyllda katedralen revs 1967. Från det missionshuset finns två piedestaler, kopparföremål samt ett ekskåp som troligen också kommer därifrån och som nu ingår i det som auktioneras ut. På Alla Helgons dag 1960 invigdes Andreaskyrkan vid Hamngatan 42 i Vaxholm. Arkitekt var professor Helge Zimdahl och byggmästare var Harry Karlsson AB. Sången och musiken har alltid varit central i församlingens historia. Kyrkan har även hyrts ut till olika kulturevenemang.

På senare år har engagemanget och antalet medlemmar i församlingen sjunkit så man har svårt att bedriva någon verksamhet. Församlingen har beslutat att sälja kyrkan och därmed avyttra delar av kyrkans inventarier.

Föremålen säljs på Crafoord Auktioner i Stockholm.