Start

KERAMIK I MARS

STENGODS PÅ DANSKA

THE STAFFAN OLANDER COLLECTION

BOKAUKTION MARS

EN FLUGFISKARE & EN GENTLEMAN

Previous

Next

Crafoord Auktioner
Malmö

Stengods på danska
Jais Nielsen, skulptur

Såld för 49.100 kr

INLÄMNING PÅGÅR

> Månadsvisa bokauktioner Lund
> Onlineauktion Lund, Stockholm, Malmö
> Temaauktion Konstglas Lund
> Kvalitetsauktion Lund

TID FÖR INLÄMNING

Med bred kunskap, lång erfarenhet och gott renommé säkerställer vi att du som säljare uppnår optimal prisbild på såväl våra onlineauktioner som på våra kvalitetsauktioner. Våra auktioner pågår kontinuerligt på Europas största och ledande auktionsplattform Auctionet.

Hos oss möter du handplockade experter med höga ambitioner vad gäller kvalitet, service och tillgänglighet. Välkommen att kontakta oss för hembesök och värdering av såväl hela hem och samlingar som enstaka föremål.

HEMVÄRDERING

Hemvärdering är vi specialister på och innebär att vi kommer hem till dig och värderar dina föremål inför en av yttring av ett dödsbo eller försäljning av ett hem inför en flytt. Det går även utmärkt att göra värdering via videolänk. Välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer!

KVALITETSAUKTIONER

Vi håller kvalitetsauktion vår och höst, där vi bjuder ut föremål av särskilt hög klass. Varje objekt katalogiseras i enlighet med internationell standard, fotograferas och presenteras förutom på vår hemsida också i en välarbetad tryckt katalog. Vi lägger ner stor omsorg på att presentera föremålen på bästa sätt under generöst tilltagna visningar.

SAMLINGAR & SPECIALAUKTIONER

Vi har lång erfarenhet av att sälja samlingar inom många olika områden och når mycket goda resultat med våra återkommande specialauktioner. Tveka inte att höra av dig om du har en samling du funderar på att sälja. Våra värderingsmän i Lund, Stockholm och Malmö har en bred kompetens men också personliga specialområden inom många olika avdelningar. Kontakta oss gärna för en diskussion!

BOKAUKTIONER

Vi är en av få aktörer i landet som arrangerar renodlade bokauktioner tack vare vår erfarne expert Torgny Schunnesson. Torgny är tillgänglig för värdering och inlämning av böcker, autografer, fotografier, dokument och handskrifter över hela landet.

Välkommen att kontakta vår värderingsman för böcker Torgny Schunnesson, telefon 0705-844817 eller mail@crafoordauktioner.se.

KRISTIANSTAD & NORRA SKÅNE

Varmt välkommen att kontakta vår representant i Kristianstad och nordöstra Skåne, Kristina Stjernswärd, om du önskar boka hembesök eller vill lämna in något till våra kommande auktioner. Kristina nås på telefon 0708-35 38 33 eller kristina.stjernsward@crafoordauktioner.se.

KAN NÅGON ANNAN HÄMTA MINA FÖREMÅL?

Från och med nu gäller nya regler när ett ombud hämtar ut föremål, detta med anledning av lagstiftningen kring penningtvätt. Ett ombud kan hämta ut föremål som tillhör dig under förutsättning att du uppfyller två krav:

  • Meddela i förväg via mail att någon annan kommer att hämta dina föremål.
  • Den som hämtar ska ha med sig kopia på fakturan för ett vunnet föremål alternativt kontraktet för ett osålt föremål samt sin egen legitimation och vidimerad kopia på köparens legitimation.

Vidimering innebär att en annan person än köparen intygar att kopian överensstämmer med originalet och skriver under med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer.