Start

MALMÖ ONLINE

Konstglas

BOKAUKTION LUND

KVINNLIGA PIONJÄRER

TEMA KERAMIK i STOCKHOLM

Previous

Next

Crafoord Auktioner Malmö

KOMMANDE

  • Månadsvisa bokauktioner Lund
  • Musikmemorabilia Stockholm till hösten
  • Modern keramik Stockholm till hösten
  • Konstglas Lund till hösten
  • Kvalitetsauktion Lund & Stockholm november

TID FÖR INLÄMNING

Med bred kunskap, lång erfarenhet och gott renommé säkerställer vi att du som säljare uppnår optimal prisbild på såväl våra onlineauktioner som på våra kvalitetsauktioner. Våra auktioner pågår kontinuerligt på Europas största och ledande auktionsplattform Auctionet.

Hos oss möter du handplockade experter med höga ambitioner vad gäller kvalitet, service och tillgänglighet. Välkommen att kontakta oss för hembesök och värdering av såväl hela hem och samlingar som enstaka föremål.

HEMVÄRDERING

Hemvärdering är vi specialister på och innebär att vi kommer hem till dig och värderar dina föremål inför en av yttring av ett dödsbo eller försäljning av ett hem inför en flytt. Det går även utmärkt att göra värdering via videolänk. Välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer!

BOKAUKTIONER

Vi är en av få aktörer i landet som arrangerar renodlade bokauktioner tack vare vår erfarne expert Torgny Schunnesson. Torgny är tillgänglig för värdering och inlämning av böcker, autografer, fotografier, dokument och handskrifter över hela landet.

Välkommen att kontakta vår värderingsman för böcker Torgny Schunnesson, telefon 0705-844817 eller mail@crafoordauktioner.se.

KVALITETSAUKTIONER

Vi håller kvalitetsauktion vår och höst, där vi bjuder ut föremål av särskilt hög klass. Varje objekt katalogiseras i enlighet med internationell standard, fotograferas och presenteras förutom på vår hemsida också i en välarbetad tryckt katalog. Vi lägger ner stor omsorg på att presentera föremålen på bästa sätt under generöst tilltagna visningar.

INLÄMNING TILL VÅRA TEMAAUKTIONER

Hos Crafoord Auktioner i Stockholm pågår inlämning till en temaauktion för svensk keramik. Särskilt eftersökt är keramiker som Berndt Friberg, Carl-Harry Stålhane, Gunnar Nylund, Stig Lindberg och Wilhelm Kåge.

I Lund kommer vi i början av hösten att hålla en temaauktion för konstglas. Bland våra kunder är efterfrågan stor på klassiskt svensk konstglas som Vicke Lindstrand, Edvin Öhrström, Sven Palmqvist, Ingeborg Lundin, Edward Hald och Olle Alberius med flera.

KRISTIANSTAD & NORRA SKÅNE

Varmt välkommen att kontakta vår representant i Kristianstad och nordöstra Skåne, Kristina Stjernswärd, om du önskar boka hembesök eller vill lämna in något till våra kommande auktioner. Kristina nås på telefon 0708-35 38 33 eller kristina.stjernsward@crafoordauktioner.se.

SAMLINGAR & SPECIALAUKTIONER

Vi har lång erfarenhet av att sälja samlingar inom en lång rad områden och når mycket goda resultat med våra återkommande specialauktioner. Tveka inte att höra av dig om du har en samling du funderar på att sälja. Våra värderingsmän i Lund och Stockholm har en bred kompetens men också personliga specialområden inom många olika avdelningar. Just nu pågår inlämning till kommande auktioner för musikmemorabilia och keramik i Stockholm samt konstglas och böcker i Lund. Kontakta oss gärna för en diskussion!