Slutpriser för Bokauktion 16/11 12:00


Förra 1 51 101 151 201
250
300 350 400 450 500 550 Nästa
Visa alla…     Se eget resultat…   Skriv ut…
Bild 250
250
Halland. 17 volymer.
Bl. a. Svenska gods och gårdar. Del 51. Halland Södra delen. Uddevalla 1948. Halländska gränsmarker av Joh. Kalén. Bidrag till Hallands historia 1 av P. Möller. Allt som utkom. Lund 1874.  + 14 volymer till om Halland. 
Utrop: 700
1 100 SEK
Bild 251
251
Hammarsköld, L. m. fl. Sju (7) arbeten i vitterhet.
Svenska vitterheten. Historiskt-Kritiska anteckningar I-II. 2 delar i 1 vol. + 6 äldre litterära arbeten till. I allt 7 vol.
Johan Imnelius, Stockholm, 1818. 8:o i ett ngt. slitet samtida halvfranskt band. Ngt. lagerfläckad inlaga, inte hårt. + Försök att upplysa publiken om föremålet och beskaffenheten af den elfvaåriga tvisten inom vår litteratur. Stockholm, 1821. Äldre halvklotband i 8:o-format med marmorerade pärmar. Sånger och berättelser Nio signaturer resp. av Sju signaturer. Örebro, 1863 resp. 1865. Två 8:o-volymer i röda halvmarokängband från tiden. + 3 mer litterära arbeten. Totalt 7 vol.
Utrop: 800
850 SEK

-
252
Handcolored prints.
37 Turskish Costume prints from 1839.
Utrop: 3 000
2 000 SEK
Bild 253
253
Handskrift 1500-talet från Krogsereds kyrka i Halland.
Handskriven räkenskaps- och inventariebok för åren 1589-1655 för Krogsereds kyrka i Krogsereds församling i Falkenbergs kommun, Hallands län.
4:o i ett samtida svinläderband med träpärmar och metallspännen. Pärmarna rikt blinddekorerade samt med texten Krogsetit (?) Kircke uppe på främre pärm och årtalet 1589 nertill på främre pärm. Pärmarna solkade och fläckiga, äldre mindre renovering av kapitäl och hörn och skinnet till spännena förnyat. Mycket god kondition. Krogsereds kyrkas räkenskaps- och inventariebok, som inleds 1589, är upplagd på länsmannen i Laholm Anders Thotts befallning. Tidigt finns en förteckning över kyrkans inventarier undertecknad av Nils Jani Laeholmius, som var kyrkoherde i Krogsered från år 1618. Räkenskapsboken är förd både före och efter freden i Brömsebro 1645 och är skriven på både danska och svenska. Boken innehåller 140 handskrivna sidor på bra papper. En del sidor solkiga, en del fläckar, men förbluffande ren inlaga. Många av protokollen är signerade med namn. Senare delar av Krogsereds kyrkoarkiv förvaras i Landsarkivet i Lund.
Utrop: 20 000
40 000 SEK
Bild 254
254
Handskrifter 1589-1815.
Litet parti äldre handskrifter varav det äldsta daterat Uppsala 25 mars 1589. 2 sid. folio. Fläckat. Enligt notering nertill skrivit 1589 av P. Olsson, bonde. + 4 handskrifter till 1700- och 1800-tal.
Utrop: 800
800 SEK
Bild 255
255
Handskriven kokbok på franska.
Handskriven kokbok på franska med ryggtiteln Recettes de cusine på ryggen. Sannolikt sent 1800-tal.
4:o i ett samtida fläckat och skavt halvpergamentband. Äldre namnteckning på försättsbladet. Innehåller 137 handskrivna sidor med recept på franska. Sannolikt skriven under lång tid av 3-4 olika personer. Innehåller ca. lika många tomma blad. En del fläckar.
Utrop: 2 000
3 500 SEK
Bild 256
256
Hannover, Emil.
Keramisk Handbok I-II:1-2. 1919-1924.
Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1919-24. Tre 4:o-volymer i lila helmarokängband med förgylld dekor och förgylld text på ryggarna och pärmarna. Ryggarna uniformt blekta med ngn fläck. Övre guldsnitt, inre förgyllda denteller och marmorerade försättsblad. Främre omslagen medbundna. Del I: Fajans-Majolika-Stengods. Del II:1: Kina-Korea-Japan. Del II:2: Europeiskt porslin. Numrerat exemplar.
Utrop: 800
-
Bild 257
257
Hansson, Ola.
Sensitiva Amorosa.
H. Österling, Helsingborg, 1887. Första upplagan av prosadebuten. 8:o i ett välbundet rött halvmarokängband. Ryggen med förgylld text och dekor, marmorerade pärmar och övre guldsnitt. Båda omslagen medbundna. (Gustaf Hedberg). Något solkiga omslag, främre med marginallagning. Bra inlaga. Samtida namnteckning på främre omslag och titelsida.
Utrop: 1 200
-
Bild 258
258
Hantverk & Konsthantverk. 13 vol.
Bl.a. Hantverkets bok. Snickeri. Stockholm 1947, Äldre svenskt glas av Herribert Seitz. Stockholm 1936 och Rörstrand och dess tillverkningar 1726-1926 av Arvid Baeckström. Nordiska muséet 1930. 
Utrop: 800
1 000 SEK
Bild 259
259
Hartard von und zu Hattstein, Damian,
Die Hoheit Des Teutschen Reichs-Adels Wordurch Derselbe zu Chur- und Fürstlichen Dignitäten erhoben wird (I-III) : Das ist: vollständige Probe der Ahnen unverfälschter adliger Familien, ohne welche keiner Auff Ertz-, Dhomb-, hoher Orden- u. Ritter-Stiffter gelangen kan oder angenommen wird. 3 volumes.
In Verlegung und Druck von Joseph Anton Köss, Fulda, 1729-1740. Three folio volumes in spectacular contemporary white blind decorated pigskin bindings with woorden boards and clasps. Bindings a bit spotted, but in fine condition. Clasps partly missing. Red edges. Some foxing here and there and light offsetting. Engraved bookplate of Adam Comte Lewenhaupt Falckstein inside front boards. Vol. I; 2 full page engraved frontespieces by J. H. Salver, (XVI), 690 p. + 4 registers + Errata (1). 2 copper pages + numerous coppers in the text. The supplement to volume the first is bound in the end of volume the third. Vol. II; Engraved front. by J. H. Salver, (XII), 590 p. , 16 p., (II), 81 p., (II), + 8 full page coppers with weapons. Vol. III. Engraved front. by J. H. Salver, (XII), 592 p. , 16 p. , (II), 162 p. , (VIII), 68 p. , 12 p. , 26 p, , (II) (General- Register, Supplements etc. With 9 full page coppers with weapons.
Utrop: 5 000
8 000 SEK
Bild 260
260
Haskel, Karl m. fl.
Axel Fridell. Bilder 1. Katalog över Axel Fridells grafiska verk. Bilder 2. Oljemålningar, teckningar, fotografier och brev. 2 vol. + 6 andra arbeten om/med grafik.
Skogs Boktryckeri, Trelleborg, 1986 och 1989. Två foliovolymer i förlagets klotband med skyddsomslag. + Från Pilo till X:et av Ragnar Hoppe. Uppsala, 1954. 8:o i ett dekorerat halvpergamentband. Nr. 86 av 100 ex. med en signerad litografi av Emil Johanson-Thor och dedikation från Ragnar Hoppe + Vår moderna konstgrafik 1895-1920 av Axel Tallberg. Stockholm, 1920. 4:o i ett snyggt halvfranskt band. Med 6 originalkonstverk. + 4 arbeten till varav två illustrerade av Adolf Hallman resp. Yngve Berg. Totalt 8 vol.
Utrop: 800
700 SEK
Bild 261
261
Hauber, E. C. m. fl.
Beskrivelse over den kongelige danske residentsestad Kiøbenhavn og de kongelige slotte paa landet. Oversat efter det tredje tydske oplag, forøget og forbedret. Med grundtegningen af Kiøbenhavn, stukken i kobber. + flera sammanbundna äldre inkompletta arbeten av Henrick Smid.
Rothes Forlag, Kiøbehavn, 1783. Liten 8:o i ett skavt nära samtida marmorerat pappband. Saknar tomma försättsblad. Med utvikbar kopparstucken karta över Köpenhamn. Litenfläck på titelsidan. + flera arbeten av Henrick Smid frå 1650 sammanbundna i ett samtida skinnband med spännen. Första delen saknar de 38 första sidorna. Flera andra delar med sönderrivna sidor eller med sidor som saknas. Totalt 2 vol.
Utrop: 800
1 200 SEK
Bild 262
262
Hedlund, Bertil Bull, illustratör.
Fem bibliofila arbeten med orginaletsningar av och med Bertil Bull Hedlund.
Drottning Gåsfot av Anatole France. Vackert rött marokängband med modernistiskt förgylld dekor. Blekt rygg och blekt kassett. Nr. 48 av 200 exemplar med en signerad originaletsning av Bertil Bull Hedlund. + Gudarna törsta av Anatole France. Vackert rött marokängband med förgylld dekor tillsammans med en välgjord låda utförd som ett halvmarokängband i samma stil innehållande 24 skissblad utförda för verket. Nr. 17 av 200 ex. + November av Gustave Flaubert med en signerad originalestning här numrerad 18 av XX ex. vilket bör vara fel eftersom bibliofilen utgavs i 200 ex. Mycket välbundet brunt halvmarokängband med marmorerade pärmar. + Palatset av Carl Jonas Love Almqvist. Nr. 146 av 200 ex. med signerad originalestning i ett vackert bundet rött halvmarokängband med marmorerade pärmar. + Sholto Dju Glass av Hans Key-Åberg tryckt i 125 ex. med en orginaletsning av Bull Hedlund. Stor 4:o i ett pappband. + Bertil Bull Hedlund av Nils Lindgren i bibliofil utgåva med ett porträtt av Hedlund utfört av David Tägtström. Nr. 25 av 100 ex. Vackert skinnryggband i marokäng av Bonniers bokbinderi. Totalt 5 arbeten i 7 vol. inkl. lådan.
 
Utrop: 2 500
2 800 SEK
Bild 263
263
Heidenstam, Verner von & Wrangel, Jurgen.
Dikter. Med raderingar av Jurgen Wrangel. Bibliofil utåva.
Albert Bonnier, Stockholm, 1927. Liten folio i ett troligen senare blått halvmarokängband med förgylld ryggdekor och marmorerade pärmar. Övre guldsnitt. Båda omslagen samt rygg medbundna. Med 23 raderingar av Jurgen Wrangel. Helt rent och fräscht exemplar med skyddspapper till 20 av 23 gravyrer. Nummer 57 av 120 exemplar på Van Gelden- papper. Totalt tryckt i 124 ex. Handsignerad av Jurgen Wrangel. Bandet stämpelsignerat S. Jansson (?). Något otydlig stämpel.
Utrop: 2 000
-
Bild 264
264
Heldvad, Niels (Nicolao Heldvadero), författare/astrolog (1564-1634)
En ny oc skøn Formular Bog, som indeholder, huorledis mand skal forstaa, nytte oc bruge, de latiniske, juristiske, judske, tydske Gloser oc Vocabula, som nu hos os oc komme i brug. Dernest huorledis mand paa atskillige maneer, skøn, artig oc rethorisk, allehonde Breffue, Missiver oc Contracter, ganske zierlig kand dicte, stile oc skriffue ...
Melchior Winckler, Kiøbenhaffn, 1650. Liten 8:o i ett senare mörkbrunt praktband i stänkt kalvskinn. Ryggen med rikt förgylld dekor och pärmarna med fyra förgyllda ramar. Breda inre förgyllda denteller och mamorerade snitt och försättsblad. I marmorerad, klädd och skinnskodd kassett. Bundet av Gustaf Hedberg, Stockholm. Exlibris Oscar Trapp. Titelsidan i tunn pergmanet är professionellt lagad i marginalerna liksom a2 upptill. Titeln och de två sista bladen solkiga, annars fin inlaga. En etik- och undervinsingsbok för adelsfolk. Boken, som publicerades första gången 1624, kom ut i tre upplagor på 1600-talet.
Utrop: 3 000
3 400 SEK
Bild 265
265
Heller, Frank.
Tretton (13) tidiga romaner av Frank Heller i senare, handbundna röda halvklotband med de främre omslagen medbundna. Ett band något avvikande. Flera originalupplagor. Samtliga på A. Bonniers förlag. En del med namnteckning. Några omslag lite fläckade och något omslag tätt skuret. Genomgående god kvalitet.
Min vän Signor Origoni och några andra herrar, 1917(ou), Andarna och Furustolpe, 1920 (ou), Herr Leroux i luften, 1922 (tredje uppl.), Polis! Polis!, 1923. (ou), Inled mig i frestelse, 1923 (ou), Du dåre i denna natt, 1923. (tredje upplagan), Herr Collin contra Napoleon, 1924 (tredje uppl. ), Odyssevs eller de sju menyerna, 1925 (ou), Marco Polos millioner, 1927 (ou), Eskapader, 1929 (ou), Viskningar vid Camemberten, 1930 (ou), År och bankilometer, 1934 (ou) samt Gladiatorernas uttågsmarsch, 1943 (ou).
Utrop: 2 000
1 200 SEK
Bild 266
266
Henrikson, Alf.
A-Ö. En uppslagsbok 1-21- Totalt 21 volymer.
Bra Böcker, 1990-95. 21 8:o-volymer inbundna i förlagets gröna pappband med förgylld ryggtext. I illustrerade skyddsomslag. Två skyddsomslag med skador.
Utrop: 600
600 SEK
Bild 267
267
Henschen, Ingegerd & Blomberg, Sten.
Svenskt möbellexikon 1-3. 3 vol.
Förlagshuset Norden, Malmö, 1961-62. Tre 4:o-volymer i förlagets välbevarade ljusbruna marokäng- ryggband med något kantslitna och revade skyddsomslag. Två volymer med dedikation till Allhems- direktören Einar Hansen. Rikt illustrerat svenskt standardverk om möbler.
Utrop: 1 200
800 SEK
Bild 268
268
Herdaminne. Hernösans stift.
Hernösands stifts herdaminne (I-IV) av L. Bygdén. Ett av 12 exemplar på lumptryckpappper i exklusiva halvfranska band. 4 volymer.
Almquist & Wiksell, Uppsala och Stockholm, 1923-26. Fyra (4) stora 8:o-volymer i rödbruna halvfranska band. Ryggarna med fem upphöjda bind och förgylld text. Marmorerade pärmar med linjering i guld och Bengt Bernströms förgyllda exlibris på främre. Övre guldsnitt. Marmorerade försättsblad. Samtliga omslag medbundna. Ryggarna milt blekta och med någon lätt fläck. Nr. 12 av totalt 12 exemplar tryckta på lumptryckpappper.
Utrop: 1 200
2 200 SEK
Bild 269
269
Herdaminne. Muncktell, Johan Fredrik.
Westerås stifts herdaminne (I-III) af Joh. Fr. Muncktell. 3 vol.
Wahlström & Låstbom, Upsala, 1843-46. Tre vackert bundna 8:o-volymer i senare, ljusbruna halvfranska band med rikt förgylld ryggdekor, marmorerade pärmar och övre guldsnitt. Ryggarna uniformt blekta och med lätt skav. (Bokbindare Gustaf Hedberg). Bundna med de blå tryckta originalomslagen med svart ram och text. Diskret namn upptill på omslagen. Frånsett guldsnittet upptill oskurna exemplar med rena inlagor. Äldre marginalanteckning på en sida i andra delen. Vackert exemplar.
Utrop: 1 000
800 SEK
Bild 270
270
Hermelin, S. , redaktör.
Femte Olympiaden. Olympiska spelen i Stockholm 1912 i ord och bild. 4-språkig utgåva. In 4 languages.
Centraltryckeriet, Stockholm, 1912. Tvär-folio i ett smakfullt ombundet ljusbrunt skinnband band med originalpärmarna med dekor bevarade. Helt guldsnitt. Två första sidorna med lätt vertikalt veck. Mycket rikt illustrerad utgåva med texterna på svenska, engelska franska och tyska. All texts in Swedish, Engish, French and German.
Utrop: 800
1 200 SEK
Bild 271
271
Hertig Carl. Egenhändigt undertecknad skrivelse 1795.
Av Gustav IV Adolfs farbror, förmyndaren Hertig Carl, egenhändigt undertecknad, handskriven skrivelse gällande heder och värdighet för en officer vid Kalmar läns regemente. Folio. 2 sid. med sigill, som släppt.
Utrop: 600
-
Bild 272
272
Hesse, Hermann, German born Swizz author (1877-1962).
Typed and by hand inscribed Hermann Hesse poem in "Dank des Herzens. Gedichte an Hermann Hesse.
Printes by L. Wendland, Köln, 1949. No. 446 of 500 copies. Softbound 4:o in slightly smudged printed wrappers. 24 p. of poems by German poets. Printed for Hermann Hesse on his 72nd birtday 2 July 1949. Inside front wrapper a 1 p. taped typed manuscript with the Hermann Hesse poem Flötenspiel (3 verses) signed in black ink: "Ein Dank und Gruss von Ihren H. Hesse." Below on title page autographed name of Ursula Kempff dated 20 Oktober 1949.
Utrop: 2 000
1 300 SEK
Bild 273
273
Hinckelmanni, Abrahami.
Al-Coranus S. Lex Islamitica Muhammedis, filii Abdallae pseudoprophetae, ad optimorum codicum fidem edita ex. Museo Abraham Hinkelmanni.
Ex Officina Schultzio-Schilleriana, Hamburg, 1694. 4:o in a contemporary full vellum binding. Old repair below on spine and soiled binding. A few pages mildly waterstained in the beginning and the end, else a clean and fresh copy. Old autographed names inside rear board. Two halftitle leaves, title in red and black, Sententia muhammedis and foreword in Latin, arabic text. 46 leaves, 560 p. , (X).
Utrop: 30 000
-
Bild 274
274
Hippologi. 2 arbeten.
Handbok för hästvänner I-II av C. G. Wrangel. + 1 franskt arbete inom hippologi.
A. Booniers förlag, Stockholm, 1913. Andra omarbetade upplgan. Två vackert bundna halvmarokängband med marmorerade pärmar och stänkta snitt. (Nordiska Kompaniet/Nils Bernhard Andersson). Med över 900 illustrationer. + Principes de dressage et d'equiation av James Fillis. E. Flammarion, Paris,1905. Illustrerad med litograferade s/v planscher och s/v fotoreproduktioner. Stor 8:o i ett vackert bundet ljusbrunt halvfranskt band med grön marokängetikett på ryggen och förgylld dekor. (Gustaf Hedberg). Totalt 3 vol.
Utrop: 1 000
1 100 SEK
Bild 275
275
Hisinger, E.
Kalle Skog Swamphuggare eller Anwisning till de matnyttiga Swamparnes igenkännande och användande af E. H. Utgifwen af Kejserliga Finska Hushållningssällskapet. 15 s. + 9 kolorerade planscher. Original blått omslag, naggat samt en stor bit bakre omslag borta c:a 8 x 8 cm.
Frenckellska boktryckeriet, Åbo, 1862. 8:o i ett brunt klotband. Dekorerade försätttsblad. Exlibris. Titelsidan reparerad i inre marginalen. Illustrerad med 15 handkolorerade planscher på svampar. Planscherna mycket milt och uniformt bruntonade. 15 sid. + 9 planscher.
Utrop: 1 000
1 500 SEK
Bild 276
276
Historia c:a 40 volymer
Parti om c:a 40 volymer mest svensk historia.
Utrop: 500
1 100 SEK
Bild 277
277
Historia m.m.
Bl.a. Axel von Fersens dagbok, Svenska landskapslagar (5 vol) i nytryck, Isländska sagor (5 vol). Totalt 19 volymer.
Utrop: 600
2 000 SEK
Bild 278
278
Historia/Kulturhistoria.
Fyra volymer ur Signums serie om svensk kulturhistoria + 8 historiska arbeten till. Totalt 12 volymer.
Fyra 8:o-volymer i förlagets klotband med illustrerade skyddsomslag; Medeltiden, Stormaktstiden, Renässansen och Frihetstiden från 2004-2006.+ Så var det då I- III av Carl Henrik Martling. Episoder ur svensk kyrkohistoria under tusen år. Tre volymer i illustrerade pappband. Verbum förlag, 1994-95. + Ett paradis på jorden av Elisabeth Mansén. Om den svenska kurortskulturen. Atlantis 2001. + Svenska stavkyrkor av Emil Ekhoff. Stockholm, 1914-16. Häftad folio med lätta bruksspår på ryggen nertill. + 3 arbeten till.
Utrop: 500
1 700 SEK
Bild 279
279
Holberg, Ludvig m. fl. Parti dansk litteratur.
Jødiske historie Fra verdens begyndelse, fortsatt til disse tider I-II. 2 vol. + skönlitterära arbeten på danska + parti litteratur om Köpenhamn. Totalt 22 vol.
E. H. Berling, Kiøbenhavn, 1742. Första upplagan. Två 4:o-volymer i samtida något slitna bruna spegelband. Förgyllda initialer "P:ZA" upptill på de rikt förgyllda ryggarna. Inlagan milt bruntonad. (VIII) + 722 + (VIII) + 736 s. + 6 danska verk till. Bl. a. Baron Ludvig Holbergs Geographie eller Jordbeskrivelse I-III (av 6 delar) i ett slitet samtida skinnband som släppt från textblocket. Med koloreade graverde kartor + Jubeludgaven av Ludvig Holbergs verk i tre vackra folio-volymer + några skönlitterära arbeten till på danska + 8 arbeten om Köpenhamn.
Utrop: 1 000
1 300 SEK
Bild 280
280
Holberg, Ludvig.
Holbergs komedier I-XIII i 6 volymer. Köpenhamn 1897-1904. 6 vackra halvpergamentband med röda titeletiketter och rikt förgylld ryggdekor, marmorerade pärmar. 
Utrop: 500
-
Bild 281
281
Horn, Georg and others.
Arca Noae sive historia Imperiorum et Regnorum à Condito orbe ad nostra Tempora bound with Arca Mosis sive historia mundi. Quae complectitur Primordia Rerum Naturalium omniumque artium ac scientiarum. 2 works in 1 vol.
Ex Officina Corn. Lever, Gorinchemi, 1677. Second edition. 12o in a slightly spotted, contemporary full vellum binding with green morocco spine label lettered in gilt. Interior clean copy. Arca Noae with engravd title and Arca Mosis with extra engraved title. (XXXII), 548 p. , (XLIV) + XXXIV, 220 p. , (XX).
Utrop: 1 500
1 000 SEK
Bild 282
282
Hoyo, Josep del, et al.
Handbook of the Birds of the World 1-7 ( more published). Barcelona 1992-2002. 4:o . 7 volumes in publishers cloths with d/j.
Utrop: 2 000
4 500 SEK
Bild 283
283
Hundar
Böcker om hundar, c:a 70 volymer.
Utrop: 1 500
700 SEK
Bild 284
284
Hybykrönikan 1200-1898. Tryckt i 16 exemplar.
Hybykrönikan är uförd på 1890-talet av Ingeborg Wrangel von Brehmer född Ehrensvärd (1853-1939) och beskriver Hyby gods historia från 1200 fram till 1898. Stor folio i ett dekorerat halvmarokängband med förgylld ryggtext. En säregen och vackert kalligraferad bok illuminerad med blomsterbårder i guld, rött, grönt och blått. Den påminner starkt om tidiga medeltida illuminerade verk. Ingeborg gifte sog 1877 med friherre Wolmer Wrangel von Brehmer och flyttade in på Hyby 7 km. norr om Svedala. Hon hade varit konstelev på Valand i Göteborg under ledning av Carl Larsson och sina kunskaper i kalligrafi förvärvade hon i Köpenhamn. Det här vackra verket existerar nu i 16 kopierade exemplar efter originalet som förvaras i Landsarkivet i Lund. Detta är nr. 4. De övriga exemplaren finns hos namngivna ägare. Tre tillhör släkten Wrangel von Brehmer och två finns på bibliotek i Svedala och Malmö. Ej paginerad. Kalligraferad endast på framsidan av bladen. Totalt 54 blad med skyddspapper. Medföljer gör en lista på innehavarna samt ett färgfoto på originalet.
Utrop: 5 000
6 000 SEK
Bild 285
285
Ibsen, Henrik (1829-1906), norsk dramatiker. Fotografi.
Svart/vitt inramat originalfotografi av den norske dramatikern Henrik Ibsen i lätt profil med knäppta händer. Nertill centralt namnet Ibsen i tryck och t. h. nere även numreringen 2155. Ingen fotograf angiven. Foto mäter 29 x 19 cm. i ram. Ej examinerat utanför ramen.
Utrop: 2 000
-
Bild 286
286
Ibsen, Henrik. 3 arbeten.
Hedda Gabler. Skuespil i fire akter. + 2 ytterligare Ibsen-arbeten.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1890. Första upplagan. 8:o i ett grönt, rikt dekorerat klotband med bara lätta bruksspår. Helt guldsnitt och dekorerade försättsblad. + Rosmersholm. Skuespil i fire akter. Gyldendalske Boghandels Forlag ( F. Hegel & Søn), 1886. Första upplagan. 8:o i ett klargrönt rikt dekorerat klotband med helt guldsnitt och dekorerade försättsblad. + Lille Eyolf (andra upplagan, 1894) i ett beige rikt dekorerat klotband med helt guldsnitt. Totalt 3 vol.
Utrop: 1 200
3 500 SEK
Bild 287
287
Iceland/Island. Two (2) private photo albums.
En sommarfärd till Island. Artikel publicerad på uppdrag av Svenska Adelsförbundet av Sten Bergman och inklistrad i ett av två fotoalbum med i allt ca. 350 s/v originalfotografier från färden..
Två oblong 4:o album i bruna marokängband med "Island" med förgylld text på främre pärmar. Med ca. 350 s/v fotografier i olika format, men mest i litet format. Inklistrad också den artikel En Sommarfärd till Island som publicerades på uppdrag av Svenska Adelsförbundet och skrevs av Sten Bergman. Fotografierna ger en mycket rik och varierad bild av Island alltifrån naturscenerier, monument, hästar, fiske, porträtt, gruppbilder etc.
Utrop: 4 000
20 000 SEK
Bild 288
288
Illustrerad litteratur 34 volymer.
Bl a Adolf Hallman 9 volymer; Les fleurs de mal, New York, Köpenhamn m. fl. 
Dessutom Gullivers resor (2) illustrerad av Grandville och Robert Högfeldt, en julsång på prosa av Charles Dickens illustrerad av Arthur Rackham, 5 volymer Rabelais illustrerad av Gustave Doré. 
Utrop: 1 500
1 800 SEK
Bild 289
289
Inkunabelblad. 2 st.
Två dubbelsidiga illuminerade inkunabelblad på pergament. Handskrifter med förgyllningar i guld, blått och rött. Ej daterade, sannolikt 1400 talet.
Utrop: 1 000
1 700 SEK
Bild 290
290
International grafik.
International grafik 1-30. Komplett svit. Med Helmer Fogegaard och Klaus Rödel som redaktörer.
Utan förläggare eller ort, 1969-1980. Stora 4:o-häften med årgångarna 1-6 inbundna i tre bruna klotband med samtliga främre häftesomslag medbundna samt årgångarna 7 och 8 i sex lösa häften. Genomillustrerade med originalgrafik; linoleumsnitt, träsnitt, zinkgravyrer etc. i svart och vitt och färg. Texter på danska, engelska och franska.
Utrop: 1 000
-
Bild 291
291
Jacoby, Heinrich.
Eine Sammlung orientalischer Teppiche. Beitrag zur Geschichte des orientalischen Teppichs an Hand von 47 durch die Persische-Teppich-Gesellschaft gesammelten Knüpfarbeiten der letzten 4 Jahrhunderte.
Berlin 1923. Folio i ett blått klotband, blekt rygg. Planscher i färg och s/v
Utrop: 1 000
400 SEK
Bild 292
292
Jakt och Hundar. 6 vol.
Bl. a. Jaktskyttekonsten med hagelgevär av Arvid Knöppel. Stockholm 1915 och Records of Big Game av Rowland Ward. London 1907. Även 3 volymer om jakthundar. Blandad kvalité.
Utrop: 600
1 300 SEK
Bild 293
293
Jansson, Tove.
Mumintrollet på kometjakt. Signerat exemplar. Proveniens förläggare Bo Sörlins.
Sörlins Förlag, Norrköping, 1956. Första svenska upplagan. 8:o i ett beige klotryggband med illustrerade pärmar. Inlagan illustrerad av Tove Jansson i s/v. Främre pärm lite skavd, annars ett fint ex. Signerad av Tove Jansson med hela namnet på halvtitelbladet. Från förläggare Bo Sörlins bibliotek.
Utrop: 1 200
800 SEK
Bild 294
294
Jansson, Tove.
Kometjakten. 2 exemplar från förläggare Bo Sörlins bibliotek varav en variant.
Sörlins Förlag, Norrköping, 1947. Första svenska upplagan. Två 8:o-volymer i förlagets klotryggband med illustrerade pärmar. Ett ex. med titeln i blått och klipporna i svart och ett med titeln i rött och klipporna i blått. Den blå varianten med förläggare Bo Sörlins korrektur i form av numrering i rött av illustrationerna och en del smärre anteckningar. Lätt missfärgade pärmar och lätt kantslitage. Proveniens förläggare Bo Sörlin.
Utrop: 3 000
3 000 SEK
Bild 295
295
Jansson, Tove. 2 arbeten varav en med dedikation.
Trollvinter. Med dedikation i bläck på försättsbladet: "Med hälsning! Tove Jansson." + 1 arbete till.
Helsingfors, 1957. Första upplagan. 8:o i förlagets illustrerade klotryggband. Lätt blekt rygg och liter solkig bakre pärm. Med dedikation på försättsbladet i blått bläck. + Det osynliga barnet och andra berättelser. Gebers, utan år. Lätta bruksspår. Totalt 2 vol.
Utrop: 800
1 300 SEK
Bild 296
296
Jansson, Tove. Tidigt illustrerat verk.
Jag. Med text av Ella Piping och illustrationer av Signe Hammarsten Jansson och Tove Jansson.
Fahlcrantz & Gumaelius, Stockholm, 1942. Tredje upplagan. 4:o i ett rött klotband med titel och förgylld dekor på främre pärm. Ett familjealbum med kolorerade illustrationer att själv fylla i ifrån födelsen fram till skolstarten. Det här exemplaret är jungfruligt, d. v. s. ej ifyllt. Med bl. a. Tove Janssons kolorerade illustrationer. Ej pag.
Utrop: 600
500 SEK
Bild 297
297
Japan & Kina.
Parti böcker om Japan och Kina; konst, kultur och historia. Totalt 14 volymer.
Bl. a. The Thirty-Six Views of Mount Fuji by Hokusai. Heibonsha Ltd. , 1968. Tvär-4:o i grönt klotband och med kassett. Texter på japanska och engelska. + Hiroshige. Royal Academy of Art, London, 1997. Häftad liten folio.+ Japan. The Shaping of Daimyo Culture 1185-1865. National Gallery of Art, Washington, 1989. + 10 volymer till om Japansk konst och kultur. Samt 3 böcker om Kina. Bl. a. The Chinese Collector Through The Centuries. From the Han to the 20th. Century by Michel Beurdeley. Office du Livre, Fribourg, 1966. 4:o i ett rejält linneband. + 2 andra arbeten relaterade till Kina.
Utrop: 800
1 100 SEK
Bild 298
298
Japan. 7 works in German, English and French.
Dichtergrüsse aus dem Osten. Japanische Dichtungen translated by K. Florenz. + Japanishe Dichtungen. Weissaster. Ein romantisches Epos etc.. translated by. Karl Florenz. Second edition. Both illustrated in color by T. Hasegawa and printed on crepe paper. One in soiled hard cover boards and one in torn front wrapper.
Amelangs Verlag, Leipzig, with no date for both. Ca. 1895. + Geschichten aus Alt-Japan by A B. Mitford.W. Grunow, Leipzig, 1875. 8vo in a green half leather binding with gilt decorated spine. Foxed in the beginning and the end. + L'Art Japonais by Louis Gonse. Maison Quatin, Paris, 1886. 8vo in a yellow decorated cloth binding. Illustrated in b/w. + Things Japanese being notes on various subjects connected with Japan by Basil Hall Chamerlaibn. J. Murray, London, 1902. Fourth edition. 8vo in a black slighty worn cloth binding. + 2 more works on Japan in English and German. In all 7 volumes.
Utrop: 1 000
600 SEK
Bild 299
299
Japan. Ströhl, Hugo Gerard.
Japanisches Wappenbuch "Nihon Moncho". Ein Handbuch für Kunstgewerbetreibende und Sammler. Mit XIII Tafeln in Schwarz- und Buntdruck (8 colored) nebst 692 Text-Illustrationen.
Verlag Anton Scroll & Co. , Wien, 1906. First edition. Large 8vo un publisher's blue cloth binding decorated in gilt and black ad white. Small fold to the cloth on front cover below, else fine condition. With 692 b/w illustrations in the text, 8 color plates and 5 b/w full page plates. Japanese coats of arms.
Utrop: 3 000
-

Förra 1 51 101 151 201
250
300 350 400 450 500 550 Nästa
Visa alla…     Se eget resultat…   Skriv ut…