Om Crafoord Auktioner

Om Crafoord Auktioner

Crafoord Auktioner är Sydsveriges ledande auktionshus. Vi håller kontinuerligt auktioner i centrala Lund med höga ambitioner vad gäller kvalitet, service och tillgänglighet.

Genom oss säljer du till en stor internationell publik med svensk trygghet. Vår världsomspännande kundkrets är ständigt på jakt efter konst, möbler och konsthantverk av hög kvalitet. Vi har de bästa förutsättningarna att koppla samman dina objekt med köpare över hela världen.

På våra kvalitetsauktioner vår och höst bjuder vi ut föremål av särskilt hög kvalitet. Varje objekt katalogiseras i enlighet med internationell standard, fotograferas och presenteras i en välarbetad tryckt katalog. Vi lägger ner stor omsorg på att presentera föremålen på bästa sätt under generöst tilltagna visningar.

Crafoord Auktioner är en del av Auctionet. Välkommen att följa våra auktioner på auctionet.com.

Auktioner i Lund – en 300-årig historia

Lund har en lång auktionshistoria. På landsarkivet finns bevarade räkenskaper som visar att verksamheten var i full gång redan 1724. Normalt företogs auktionen på platsen för sterbhuset. Speciella bokauktioner anordnades däremot i universitetets regi och ägde rum i det så kallade Kungshuset. Sterbhusauktioner fick en fast lokal först i början av 1900-talet, då i stadshuset.

Efter ett par år flyttade auktionerna dock till ett gammalt ridhus vid Kattesund. Där bedrevs verksamheten fram till 1967. Många lundabor har ännu minnen från tiden 1967-82, då den legendariske utroparen Sven Stålberg svingade klubban i det borgska färgeriets gamla väveri på andra sidan Kattesund. Auktionerna ägde vid den tiden ännu rum i kommunal regi.

Året därpå övergick verksamheten i privat regi. 1988 skrevs ett nytt kapitel i stadens auktionshistoria. Kommunen utsåg då Runfeldts Auktioner att bedriva en fast organiserad auktionsverksamhet i Lund. Man ställde samtidigt den gamla Tullkammaren vid Clemenstorget till förfogande.

1998 köpte Birgitta Crafoord auktionsfirman som i och med detta bytte namn till Crafoord Auktioner. 2009 förvärvades företaget av Uppsala Auktionskammare som 2017 sålde det till Auctionet och ledande befattningshavare på Crafoord Auktioner.